Konsultācijas

Vārds, uzvārds Novads/
pilsēta
Kontaktinformācija Valodas, kurās pieejamas konsultācijas Profesionālā pieredze
karjeras attīstības
atbalsta jomā
Agita Šmitiņa Rīga Tālr. 29422473
agitasm@yahoo.com agita@tavasmetodes.lv 
latviešu, krievu, angļu Vairāk kā 10 gadus ilga pieredze konsultēšanā un grupu nodarbību, semināru vadīšanā.
Agnese Megne Mārupe Tālr. 29454540
agnese@arodagentura.lv
www.arodagentura.lv
latviešu Konsultēju kopš 2014.gada. Mērķauditorija: pieaugušie, kuri vēlas kaut ko mainīt savā profesionālajā dzīvē un jaunieši, kuri vēlas saprast kur un par ko mācīties. Semināri pedagogiem, vecākiem un ikvienam interesantam, kurš vēlas saprast kas varētu būt viņa dzīves aicinājums.
Aira Klampe Nīca, 
Liepājas
rajons
Tālr. 20224065
aira.klampe@gmail.com
latviešu, angļu, krievu

Sniedzu individuālas un grupu konsultācijas, vadu seminārus, praktiskas nodarbības, prakses studentiem, pedagogiem un citiem interesentiem kopš 2006.gada. Esmu izstrādājusi materiālus karjeras atbalstam dažādām mērķgrupām. Līdzšinējā darba pieredze - skolās, augstskolās un NVA projektā "Jauniešu garantija". Mērķauditorija: skolu, augstskolu jaunieši, jaunieši bezdarbnieki, pieaugušo izglītotāji, skolotāji.

Aiva Belte Ventspils Tālr. 29514071
aivabelte@gmail.com
latviešu, krievu 3 gadus ilga pieredze karjeras konsultēšanā. Piedalās ESF projektā SAM 8.3.5.
Anita Rācene Iecava Tālr. 29116292
arz.pluss@inbox.lv
latviešu 5 gadus ilga pieredze karjeras konsultēšanā.
Armanda Lasmane Pļaviņas Tālr. 29163224
armanda_lasmane@inbox.lv
latviešu Konsultēju un vadu seminārus kopš 2015.gada. Mērķauditorija: skolēni, skolotāji, skolēnu vecāki, pieaugušie.
Baiba Pavlovska Liepāja Tālr. 29326560
baiba.p@inbox.lv
latviešu, krievu

Profesionālā darba pieredze: psiholoģija, geštaltterapija, mediācija, karjeras konsultācijas. Konsultēju un vadu seminārus, individuālās konsultācijas no 2008.gada. Mērķauditorija: jaunieši, pieaugušie, cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Brigita Miķelsone Jūrmala Tālr. 29511310
bmikelsone@me.com
latviešu, krievu, angļu Karjeras attīstības atbalsta projektu vadīšana Latvijā un Eiropas Savienībā no 2004.- 2016.
Dace Mazkalniņa Babītes
novads
Tālr. 29420008
info@mazkalnina.lv
latviešu, krievu Konsultēju pieaugušos un jauniešus par karjeras maiņu un/vai izvēli.
Dace Siliņa Rīga Tālr. 29401814
dace.silina777@gmail.com
latviešu, krievu, angļu

Kopš 2009.gada konsultēju un vadu izaugsmes seminārus kā izaugsmes veicinātājs, vadu apmācības un karjeras konsultācijas. Mērķauditorija: bērni, jaunieši (skolēni, studenti), pieaugušie.

Daiga Žentiņa Kuldīgas
novads
Tālr. 28230302
daiga.zentina@inbox.lv
latviešu Kopš 2007.gada Kuldīgas 2.vidusskolā koordinēju karjeras izglītības darbu, sniedzu individuālās un grupas konsultācijas. Mērķauditorija: skolēni, skolotāji, skolēnu vecāki.
Diāna Šķēle Salaspils Tālr. 26164478
d.s@inbox.lv
latviešu, krievu Konsultēju kopš 2009. gada, vadu seminārus, kursus kopš 2011. gada. Mērķauditorija: skolēni, studenti - individuālās, draugu, grupas konsultācijas, ģimenes konsultācijas, skolotāji. Piedalās ESF projektā SAM 8.3.5.
Evita Korna-Opincāne Tukums Tālr. 26494714
evita.korna@t2v.lv
latviešu valoda, krievu valoda

Kopš 2009.gada - skolēnu un vecāku individuālās konsultācijas, grupu konsultācijas, kā arī karjeras izglītības nodarbības. Metodiskais atbalsts pedagogiem karjeras atbalsta sniegšanas jautājumos. Karjeras atbalsta pasākumu organizēšana skolā un Tukuma, Engures, Jaunpils novadā, karjeras atbalsta darba koordinēšana novadā. Piedalās ESF projektā SAM 8.3.5.

Guntra Krūkliņa Kuldīga Tālr. 26403529
krukle@inbox.lv
latviešu, krievu

Kopš 2006.gada - darbs skolā. Piedalās ESF projektā SAM 8.3.5.

Ieva Priede Talsu novads, Talsi Tālr. 26359829
icite@inbox.lv
latviešu, angļu

Konsultēju un vadu seminārus, apmācības kopš 2010.gada. Mērķauditorija: jaunieši (skolēni, studenti), pieaugušie.

Ieva Randere Rīga Tālr. 29680677
karjeraskonsultante@gmail.com
latviešu, krievu, angļu

7, 5 gadus ilga pieredze karjeras konsultēšanā. Piedalās ESF projektā SAM 8.3.5.

Inese Grīnvalde Ķekava, Baldone, Rīga Tālr. 28374952
inese.grinvalde@gmail.com
latviešu, krievu

Strādāju skolā no 2008.gada, kā pedagogs-karjeras konsultants no 2014.gada.
Piedalos ESF projektā SAM 8.3.5.
Strādāju grupās ar kinestētiskās mācīšanās metodi (spēja izteikt un iepazīt sevi caur kustību).

Inese Kalniņa Madona Tālr. 26447326
inkamad@inbox.lv
latviešu, krievu Sniedzu individuālās un grupas karjeras konsultācijas kopš 2007. gada. Mērķauditorija: jaunieši, pieaugušie (bezddarbnieki, darba meklētāji).
Inga Belinska Iecava Tālr. 29483197
inga.belinska@inbox.lv
latviešu, krievu

Kopš 2000.gada konsultēju jauniešus - individuāli un grupās, vadu tematiskās stundas, saistītas ar profesijas izvēli, sadarbojos ar skolas administrāciju, koordinēju KI programmas realizāciju skolā, iesaistos KI pasākumu realizācijā novadā, sadarbojos ar novada uzņēmējiem, piedalos ESF projekta realizācijā novadā (SAM 8.3.5.).

Inga Laugale Liepāja Tālr. 29158059
ingalaugale@gmail.com
latviešu, krievu, angļu  Izietas mentoru apmācības un gūta mentora darba pieredze jauniešiem no ERASMUS + apmaiņas programmas. Konsultācijas grupā un individuāli. Mērķauditorija: jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem.
Inita Soika Jelgavas novads Tālr. 29811439 
inita.soika@inbox.lv
latviešu Topošo karjeras konsultantu studiju darbu vadīšana un organizēšana LLU; studiju kursu "Karjeras konsultanta profesionālā ētika", "Organizāciju kultūra un karjera", "Karjeras pakalpojumu vadība", "Starpkultūru aspekti un sociālā iekļaušanās", "Darba tirgus un arodizglītība" izstrāde un docēšana. 
Inna Zenovjeva Riebiņu
novads
Tālr. 26707828
zinna@inbox.lv
krievu, latviešu Darbs ar vecākiem, sadarbība ar uzņēmējiem, sadarbība ar skolas administrāciju, kolektīvu, sadarbība ar pašvaldību.

Inta Plāte

Roja

Tālr. 29181551
intaplate@inbox.lv

latviešu, krievu

Konsultēju kopš 2007.gada un vadu seminārus kopš 2011.gada. Piedalos ESF projektā SAM 8.3.5. Mērķauditorija: skolēni, vecāki, skolotāji.

Irēna Valtere

Rīga

Tālr. 27557583
irena.lat@inbox.lv

latviešu, krievu

Konsultēju kopš 2017.gada. Mērķauditorija: skolēni, skolotāji, vecāki.
Irīda Morozova Rīga Tālr. 29423756
irida.m@inbox.lv
latviešu un krievu

Konsultēju individuāli un grupās kopš 2007.gada un vadu kursus, seminārus kopš 2010.gada. Piedalos ESF projektā SAM 8.3.5. Mērķauditorija: skolēni/ jaunieši, pedagogi, skolas vadība, vecāki.

Iveta Leja-Andersone Liepāja Tālr. 26594310 
iveta.leja@gmail.com
latviešu, krievu

Karjeras konsultēšanas pieredze gūta kopš 2005.gada. Darba pieredze Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūrā, Nodarbinātības valsts aģentūrā, vēlāk kā pašnodarbinātai personai. Vadītas grupas, sniegtas individuālas konsultācijas skolēniem un pieaugušajiem profesijas izvēlē, kā arī karjeras vadības jautājumos.

Jolanta Priede Ķekavas novads, Daugmales pagasts, Rīga Tālr. 29193377
priede.jolanta@gmail.com
www.karjeraskonsultants.lv
latviešu, krievu, angļu Pieredze karjeras konsultēšanā kopš 2002.gada. Konsultē gan individuāli, gan grupās.
Kitija Čipāne Rīga Tālr. 26593252
kitika@inbox.lv 
latviešu, krievu

Semināru vadīšana pedagogiem par karjeras attīstības atbalsta jautājumiem. Piedalos ESF projektā SAM 8.3.5.

Liene Dubrovska Bedrīte Tukuma novads, Tukums Tālr. 26101106
liene@ipa7.lv
latviešu, krievu Konsultācijas topošajiem uzņēmējiem (profesionālā izaugsme, kļūstot par uzņēmēju), karjeras konsultācijas mūžizglītības sektorā - karjeras maiņa, papildus iemaņu apgūšana, skolēnu konsultēšana. 
Liene Kaminska Kuldīgas novads Tālr. 29158154
liene.kaminska@inbox.lv
latviešu Konsultēju kopš 2009.gada. Mērķauditorija: skolēni, skolotāji, vecāki.
Liene Simona Lībiete Jelgava

Tālr. 29360608
liene.libiete@inbox.lv

latviešu, krievu

Pieredze latviešu valodas skolotājas darbā un latviešu valodas privātstundu vadīšanā. Individuālās sarunas ar sākumskolēniem un vecākiem saistībā ar karjeras izglītību.

Ligita Eihvalde Pāvilosta Tālr. 26156197 
ligitaeihvalde@inbox.lv
latviešu Konsultēju kopš 2009.gada. Mērķauditorija: skolēni, skolotāji, skolēnu vecāki, pieaugušie.
Ligita Embrekte Cēsis Tālr. 26545952
ligita.embrekte@gmail.com
latviešu, krievu Kopš 2001.gada - karjeras konsultante, kopš 2011.gada -  karjeras koučs. Konsultēju personības un komandu attīstības jomā. Mērķauditorija: pieaugušie un jaunieši, kas ir dzīves pārmaiņās un meklē labākos risinājumus. 
Ligita Reimane Liepāja Tālr. 29735843
ligitareimane@inbox.lv
latviešu, krievu

Konsultēju kopš 2011.gada. Mērķauditorija: jaunieši, vecāki, skolotāji.

Līga Valinka Rīga Tālr. 26449291
liga.valinka@karjerasattistiba.lv
latviešu, krievu, angļu Konsultēju un vadu seminārus kopš 2013.gada. Mērķauditorija - skolēni, studenti, skolotāji, vecāki, pieaugušie, kuri domā par profesijas maiņu.
Lolita Šmukste Riebiņu
novads
Tālr. 29297746
lolita.smukste@inbox.lv
latviešu, krievu Konsultēju un vadu seminārus kopš 2017. gada marta. Mērķauditorija - skolēni, vecāki, skolotāji.

Margita Lagzdiņa

Rīga

Tālr. 28689307
lagzdinamargita@gmail.com

latviešu, itāļu

Konsultēju kopš 2017.gada, bet PKK pieredze 8 gadus Itālijas skolās. Mērķauditorija: skolēni, skolotāji, vecāki.

Marta Rubīna Rīga Tālr. 20156970
marta.rubiina@gmail.com
bon@bonifacijs.lv
www.bonifacijs.lv
latviešu, angļu, krievu Kopš 2007. gada konsultēju par profesionālās jomas izvēles, karjeras maiņas, darba meklēšanas, attīstības un personāla atlases jautājumiem, kā arī organizēju karjeras atbalsta pasākumus un izstrādāju metodikas. Mērķauditorija: jaunieši, pieaugušie, cilvēki darba tirgū, darba meklētāji, topošie uzņēmēji.
Mārtiņš Geida Rīga, Ogre, Aizkraukle

Tālr. 26586298
martins.geida@gmail.com

latviešu, krievu

Karjeras konsultants. Personīgās izaugsmes un veselīga dzīvesveida konsultants no 2004.gada. Lekcijas, konsultācijas.

Nadežda Getikova Auces novads Tālr. 29453284
getikova@inbox.lv
latviešu, krievu Sniedzu individuālās un grupas karjeras konsultācijas kopš 2010.gada. Mērķauditorija: skolēni, skolēnu vecāki, skolotāji, pieaugušie.
Ramona Pole Tukums Tālr. 29636911
ramonatukums@inbox.lv
latviešu, krievu

Strādāju no 2007.gada: 2007.-2011. - karjers konsultants NVA, kopš 2011.gada kā pašnodarbināta persona. Mērķauditorija: skolēni, pieaugušie.

Sandra Dzelme Rīga Tālr. 26475146
sandra.dzelme@inbox.lv
latviešu, krievu

3 gadus ilga pieredze informēšanā, izglītošanā, grupu konsultēšanā. Piedalos ESF projektā SAM 8.3.5.

Sandra Šapale Daugavpils Tālr. 26483407
sandra.sapale@inbox.lv
latviešu, krievu, angļu

Pieredze karjeras konsultēšanā kopš 2001.gada. Konsultēju skolēnus: grupās un individuāli, vadu seminārus, kursus, vecāku sapulces, studentu karjeras konsultantu prakses savā skolā. Piedalos ESF projektā SAM 8.3.5.

Signe Legzdiņa-Koreņuka

Babītes, Ķekavas novads

Tālr. 26392344
legzdina.signe@gmail.com

latviešu, krievu

Profesionālā pieredze karjeras attīstības atbalsta jomā. Sniedzu konsultācijas jauniešiem vecumā no 15 - 29 gadiem par izglītības un  karjeras izvēli un/vai maiņu.
Līdzšinējā darba pieredze - 11 gadi pedagoģijā.
Piedalos ESF projektā SAM 8.3.5.

Sintija Kreimane

Vecumnieku novads Tālr. 29192699
sintijakreimane@inbox.lv
latviešu

Konsultēju kopš 2017.gada. Mērķauditorija: skolēni, skolotāji, vecāki.

Vera Lapkovska Rīga Tālr. 26369693
veralapkovska@inbox.lv
latviešu, krievu, angļu

Skolas pedagogs - karjeras konsultants kopš 2006.gada. Piedalos ESF projektā SAM 8.3.5.

Veronika Šilo Jelgava Tālr. 29908816
veronika.silo@gmail.com
krievu, latviešu Konsultēju un vadu seminārus kopš 2012 gada. Mērķauditorija: jaunieši (skolēni), vecāki, skolotāji, pieaugušie (bezdarbnieki).
Viktorija Gaina Rīga Tālr. 29723705
viksy@inbox.lv
latviešu, krievu, angļu Kopš 2006.gada - psihologs; kopš 2012.gada - karjeras konsultante augstskolā.
Inta Lemešonoka Rīga Tālr. 26594116
inta.roks@gmail.com
latviešu, krievu, angļu Konsultēju uni vadu seminārus kopš 2010. gada. Mērķauditorija: skolēni, skolotāji, skolēnu vecāki, studenti, pieaugušie.
Zenta Anspoka Mārupes novads Tālr. 29184091
zenta@e-apollo.lv
latviešu, krievu, angļu Studiju programmas direktore, studiju kursa autore un docētāja, pētījumu un publikāciju autore vai līdzautore.