Reģionālie koordinatori

  • Daugavpilī: Mārīte Kravale Prauliņa un Santa Čeirāne
  • Ventspilī: Eva Zeltzaķe
  • Saldū: Vita Grīsle Akopjana
  • Liepājā: Aelita Jankovska