Reģionālie koordinatori

 • Daugavpilī: Mārīte Kravale Prauliņa un Santa Čeirāne
  Koordinatora vizītkarte Darbības joma Kontaktinformācija

  Dr. paed., Mg. psych. Mārīte Kravale-Pauliņa 
  Daugavpils Universitāte, vadošā pētniece, Profesionālās maģistra studiju programmas "Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists" direktore.

  Profesionālās pilnveides nodarbību vadīšana pedagogiem, karjeras konsultantiem, pedagogiem karjeras konsultantiem.

  Tālr. 29739686, marite.kravale@du.lv

 • Ventspilī: Eva Zeltzaķe
 • Saldū: Vita Grīsle Akopjana
 • Liepājā: Aelita Jankovska