Novembrī karjeras attīstības atbalsta speciālisti dosies iepazīt vadošos dabaszinātņu institūtus Latvijā

Šajā gadā LKAAA biedriem būs iespēja piedalīties pasākumos, kas ir veltīti nozaru iepazīšanai. Jau 1.novembrī notiks pirmais šāda veida pasākums, kurā varēs iepazīt vadošos dabaszinātņu institūtus Latvijā. Pasākuma mērķis ir atbalstīt karjeras attīstības atbalsta speciālistus darbā ar klientiem, kuru interešu sfēras var būt saistītas ar visdažādākajām jomām un darba tirgus nišām.

Kas? Kur? Kad?
Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociācijas (LKAAA) un vadošo zinātnisko institūciju kopīgais seminārs karjeras konsultantiem notiks 01.11.2019 laikā no 10.00 līdz 16.00 LU Cietvielu fizikas institūta telpās, Rīgā, Ķengaraga ielā 8.

Kāpēc?
Lai iepazīstinātu karjeras konsultantus ar vadošajām zinātniskajām institūcijām un parādītu jauniešu karjeras attīstības un izaugsmes iespējas dabaszinību jomās.

Kā?
1. Rīta blokā Katra institūcija 25 minūšu ilgā prezentācijā pastāsta/parāda karjeras konsultantiem svarīgāko informāciju par sevi un atbild uz viņu uzdotajiem jautājumiem.
2. Pēcpusdienas blokā iespēja 20 minūtes apskatīt radīto institūtos un dzirdēt pieredzes stāstus.

Kā dalīsimies ar informāciju?
1. Katram semināra klausītājam tiks izsniegta materiālu mape, kurus karjeras konsultanti varētu izmantot darbā ar jauniešiem.
2. Institūciju pārstāvju sniegto prezentāciju elektroniskās versijas iepriekš saskaņojot, tiks nosūtītas visiem semināra dalībniekiem e-pastā.

Informācija tiks aktualizēta septembrī, un tad tiks nosūtīta arī plašāka programma.
Pieteikties iespējams jau tagad: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclkXyQw77jLaaKlZ-KeVeJ7V_PwaArPLFPry-zqeWItwjyew/viewform