Tiešsaistes konsultācijas

Vārds, uzvārds,
kontaktinformācija
Konsultēšanas forma Sarunu valoda Konsultēšanas tēmas Samaksa par konsultāciju

Agita Šmitiņa
Tālr. 29422473
agita@tavasmetodes.lv 

E-pastā
Telefoniski
Videozvanā
latviešu, krievu, angļu

Karjeras attīstība, darba zaudējums, studiju izvēle, profesionālā piemērotība, psiholoģiskā atbalsta konsultācijas, dzīves mēŕķu uzstādīšana, dzīves krīzes un pārmaiņas, naudas un finanšu plānošana.

30 Eur. Daudzbērnu ģimeņu locekļiem: 15 Eur.

Aira Klampe
Tālr. 20224065
aira.klampe@gmail.com


Interneta vietnēs:
- NoHistory
- DisposableChat

latviešu, angļu

Personības SVID, mērķi, karjeras iespējas. intereses, CV, darba meklēšanas process, studiju izvēle.

15 Eur par 50 min
Dace Briede-Zālīte
dace.briede.zalite@gmail.com
Videozvanā (Skype/WhatsApp) latviešu, krievu, angļu
Indivuduālās karjeras konsultācijas ar personības testa DISC profilēšanu. Individuālā nodarbība 120 minūtes ar DISC testu, kuras laikā tiek noskaidrots personības tips un sniegtas rekomendācijas nākotnes profesijas izvēlei. 
Online tests ar sarunu pēc testa.
Visu konsultāciju tēmu piedāvājumu var aplūkot šeit:  ?d=Karjeras_balva_Nolikums_2020.pdf
 

50 Eur / 2 h

Dace Siliņa
Tālr. 29401814
dace.silina777@gmail.com
Videozvanā (Zoom) latviešu, krievu, angļu Individuālās karjeras konsultēšanas, profesionālā virziena un studiju izvēlē, uz mērķu sasniegšanu orientēta konsultācija - koučings. 30 Eur par 1 tiešsaistes konsultāciju (1-1,5h)
Daiga Stalšāne
Tālr. 29344371
vv.karjera@gmail.com
E-pastā latviešu Tālākizglītības iespējas pēc pamataskolas, vidusskolas.

Bezmaksas (Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs)

Daina Romanovska
Tālr. 29180852
daina.romanovska@gmail.com

Telefoniski
Videozvanā
latviešu, krievu

Profesionālā virziena un studiju izvēle, profesionālās pašealizācijas, attīstības vai darba pārmaiņu virzība.

10 Eur

Ilze Rūtenberga
I.Rutenberga@inbox.lv 

E-pastā
Telefoniski
Videozvanā

latviešu, krievu

CV, motivācijas vēstules gatavošana, studiju izvēle.

bezmaksas
Inta Lemešonoka
Tālr. 26594116
inta.roks@gmail.com
Videozvanā (Zoom) latviešu, krievu, angļu (elementārā līmenī)  

Maksas - vienojoties ar klientu. Atkarīgs no: individuālā, ģimenes, pieaugušais, skolēns, students, bezdarbnieks

Irīda Morozova
irida.m@inbox.lv

E-pastā
Telefoniski
Videozvanā
latviešu

Izglītības iespējas pēc 9.klases, studiju izvēle pēc 12.klases, sevis izpēte, testi, pašapziņas stiprināšana, lēmumu pieņemšana, CV u.c.

bezmaksas

Jolanta Priede
Tālr. 29193377
jolanta@karjeraskonsultants.lv

Videozvanā (Zoom, Skype) latviešu, krievu, angļu

Piemērotāko profesiju atlase, studiju iespējas, personības izaugsmes plāna izveidošana, darba meklēšana, atbilstošu dokumentu sagatavošana, aktualitātes nākotnes darba tirgū, stresa menedžments utt.

Ar Jolantas Priedes vebināru tēmu piedāvājumu var iepazīties šeit:  ?d=Karjeras_balva_Nolikums_2020.pdf

40 Eur
Laura Pope
lauris.pops@gmail.com
Videozvanā (Skype) latviešu Savu vērtību apzināšana, studiju/mācību izvēle, darba/studiju meklēšana vai maiņa.

Apes novada iedzīvotājiem bezmaksas

Ligita Eihvalde
Tālr. 26156197 
ligitaeihvalde@inbox.lv
FB Ligita Eihvalde

E-pastā
Telefoniski
FB sarakste
latviešu, krievu Konsultēju skolēnus, jauniešus - izglītības un studiju izvēle, pašizpētes testi, darbs vasarā u.c.; pieaugušos par viņiem aktuāliem jautājumiem.

Skolēniem - bezmaksas; pieaugušajiem - pēc vienošanās

Lolita Šmukste
Tālr. 29297746
lolita.smukste@inbox.lv
E-pastā
Telefoniski
Videozvanā
latviešu, krievu Tālākizglītības virziena izvēle, CV, motivācijas vēstule, darba meklēšana u.c. Bezmaksas
Marta Rubīna
Tālr. 20156970
bon@bonifacijs.lv
www.bonifacijs.lv
Videozvanā (Zoom / Skype / Google Hangouts)
Telefoniski (arī WhatsApp /  Messenger)
E-pastā (informatīvām konsultācijām)
latviešu, angļu, krievu

Izglītības vai profesionālās jomas izvēle, piemērotāko profesiju/programmu/darba piedāvājumu atlase. Karjeras attīstība darba zaudēšanas/maiņas/  meklēšanas kontekstā. Pašizpēte, dzīves mērķu uzstādīšana. CV un citu pieteikumu dokumentu izstrādes process, gatavošanās darba intervijām. Profesionālā izdegšana. Uzņēmēja karjeras veidošanas iespējas un sākšana.

30 Eur par 1 tiešsaistes konsultāciju (1-1,5h).
Skolēniem, bezdarbniekiem: 25 Eur

Rita Burceva
Tālr. 29493110
rita.burceva@rta.lv

Telefoniski
Videozvanā
Zoom
latviešu, krievu

Izglītības vai profesionālās jomas izvēle, CV veidošana, sagatavošanās darba intervijai, karjeras maiņa.

Atkarīga no ilguma un sarežģītības (no 15 EUR)

Sandra Dzelme
Tālr. 26475146
sdzelme@edu.riga.lv

Videozvanā latviešu, krievu

Savu interešu un spēju korelācija ar izvēlēto tālākizglītību.

Bezmaksas

Viktorija Gaina
viktorija.gaina@rtu.lv

Videozvanā
E-pastā
latviešu, krievu, angļu

Studiju izvēle RTU. CV un motivācijas vēstules veidošana. Karjeras plānošana.

Skolēniem un RTU studentiem:
bezmaksas. Citiem: 20 Eur/h

Vineta Pranča
vineta.pranca@gmail.com
E-pastā
pēc vienošanās
latviešu

Pašizpēte - savu spēju, interešu dotību noskaidrošana.Tālākās izglītības iespējas pēc 9.un 12.klases. Studiju izvēle, CV, darba meklēšana u.c. Dažādi, pēc nepieciešamības. Auditorija - skolēni, studenti, pieaugušie.

Bezmaksas