Pagarināts konkursa “Karjeras atbalsta balva – 2020” pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš.

Kā vēstī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā publicētā informācija, ir pagarināts pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš konkursam “Karjeras atbalsta balva – 2020”. Covid-19 pandēmijas izraisītā ārkārtas stāvokļa dēļ, konkursa žūrija 2020. gada 12. jūnijā pieņēma lēmumu par pieteikumu iesniegšanas pagarinājumu. Pretendenti pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 30. jūnijam. 

Konkursā izcilu veikumu un sasniegumus karjeras attīstības atbalsta sistēmas īstenošanā 2019. gadā var pieteikt fiziskas vai juridiskas personas, kuru profesionālajā darbībā ietilpst viens vai vairāki karjeras attīstības atbalsta sistēmas elementi.

Konkursā aicināti pieteikties pretendenti, kuru veikums izpaudies kā atsevišķa aktivitāte karjeras izglītībā un/vai karjeras konsultācijās, un/vai informācijas sagatavošanā: izstrādāta publikācija, pētījums, tīmekļa vietne, izglītojoša programma, informācijas vai diagnostikas rīks, metodiskais līdzeklis vai materiāls, īstenots karjeras attīstības atbalsta pasākums, sniegts karjeras attīstības atbalsta pakalpojums, tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautām personu grupām, u.c. 

Pretendentu veikumu un sasniegumus vērtēs saskaņā ar Karjeras attīstības atbalsta sistēmas koncepcijā norādītajiem karjeras attīstības atbalsta sistēmu veidojošiem pamatelementiem:

  • informācija (sagatavošana un sniegšana);
  • karjeras izglītība (pakalpojumi, kursi, programmas);
  • karjeras konsultācijas (palīdzība karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības noteikšana, darba izmēģinājumi, darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmju apguve).

Piesakoties konkursam, pretendentam jāaizpilda pieteikums un brīvā formā jāpievieno viena vai vairākas darba devēja vai klienta atsauksmes par konkursā pieteikto veikumu.

Nolikums (ar 15.06.2020. grozījumiem)

Pretendenta pieteikums (ar 15.06.2020. grozījumiem)

Aizpildīts un skenēts pieteikums un atsauksme jānosūta uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv vai jāiesniedz to personīgi, vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 ar norādi Konkursam „Karjeras atbalsta balva – 2020”.

Uzvarētāji tiks apbalvoti Starptautiskās Karjeras atbalsta asociācijas (IAEVG) konferences laikā Rīgā.

Karjeras balvas konkurss ir VIAA iniciatīva un to atbalsta Eiropas Komisijas Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance programma.

VIAA aicina pretendentus pieteikties konkursam “Karjeras atbalsta balva – 2020”, lai apzinātu un izceltu karjeras attīstības atbalsta jomā iesaistīto personu izcilo veikumu un sasniegumus.