LKAAA valde un goda biedri

 Valdes sastāvs

Valdes priekšsēdētāja: Una Vorma
Valdes priekšsēdētāja
Una Vorma  
Valdes priekšsēdētājas vietniece: Inta Lemešonoka
Valdes priekšsēdētājas
vietniece Inta Lemešonoka
Valdes locekle: Viktorija Gaina
Valdes locekle
Viktorija Gaina

Valdes locekle: Marta Rubīna
Valdes locekle
Marta Rubīna


Goda biedri

  • Aleksandra Joma
  • Brigita Miķelsone