LKAAA valde un goda biedri

 Valdes sastāvs

  • valdes priekšsēdētāja Inta Lemešonoka
  • valdes priekšsēdētājas vietniece Dace Briede - Zālīte
  • valdes locekle Jolanta Jasukeviča

Goda biedri

  • Aleksandra Joma
  • Brigita Miķelsone

IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance) nacionālā korespondente

  • Dace Briede Zālīte 

Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes pārstāve:

  • Inta Lemešonoka