LKAAA valde un goda biedri

 Valdes sastāvs

Valdes priekšsēdētāja: Una Vorma
Valdes priekšsēdētāja
Una Vorma  
Valdes priekšsēdētājas vietniece: Inta Lemešonoka
Valdes priekšsēdētājas
vietniece Inta Lemešonoka
Valdes locekle: Viktorija Gaina
Valdes locekle
Viktorija Gaina

Valdes locekle: Marta Rubīna
Valdes locekle
Marta Rubīna


Goda biedri

  • Aleksandra Joma
  • Brigita Miķelsone

IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance) nacionālā korespondente

  • Dace Briede Zālīte 

Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes pārstāve:

  • Inta Lemešonoka