Informācija par LKAAA

LKAAA ir nevalstiska organizācija, kas izveidota ar mērķi - veicināt Latvijas valsts ekonomikas un iedzīvotāju labklājības stiprināšanai paredzētas karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) veidošanu (vairāk informācijas varat iegūt LKAAA statūtos).

LKAAA sadarbojas ar EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīklu -  Euroguidance. Latvijā Euroguidance pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments. Euroguidance mērķi ir veicināt karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) politiku un praktisko darbību, sniedzot informāciju politikas plānotājiem un atbalstu karjeras konsultantiem un citiem sistēmas pārstāvjiem.